Mobbeatferd i barnehagen (Heftet)

Temaforståelse - forebygging - tiltak

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 112
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202556129
Kategori: Barnehagelærerutdanning og Fagbøker
Fag: Barnehagelærerutdanning
Nivå: Akademisk
Omtale Mobbeatferd i barnehagen

Mobbing starter allerede i barnehagen. Det er viktig at en tidlig greier å identifisere barn som utsettes for vedvarende negative handlinger i barnegruppen, og som har problemer med å forsvare seg mot dette. Den nye Rammeplan for barnehage har mobbing som et prioritert tema. Barnehagene trenger kunnskap og handlingskompetanse for å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing i tidlig alder.

I denne boken presenteres forskningsbasert kunnskap på en konkret og handlingsrettet måte for studenter, pedagoger og andre voksne som jobber i barnehagen. Her gis praktiske eksempler på hva mobbing er i denne alderen, hvordan det kommer til syne i barnegruppen, og hvordan det kan utvikle seg over tid. Videre gis det en oversikt over

  • forebyggingsstrategier
  • konkrete aktiviteter om hvordan man identifiserer og endrer uønsket negativ atferd i barnegruppen
  • tiltak for å bygge sosiale ferdigheter
  • implementeringsplan i barnehagen

Samtidig belyses viktigheten av et godt samarbeid mellom barnehagen, hjemmet og andre instanser.

Til toppen

Flere bøker av Ella Cosmovici Idsøe og Pål Roland:

Anmeldelser av Mobbeatferd i barnehagen

Gode råd om mobbing i barnehagen 09.10.2017

Det at boka er så kortfattet, lett tilgjengelig og konkret i sine anvisninger, er en åpenbar styrke.

[...] nytteverdien vil trolig være stor i de aller fleste barnehager. Det aller viktigste er at den slår fast at mobbing ikke er noe man kan unnlate å ta tak i også i barnehagen, uansett om man liker begrepet eller ikke.

John Roald Pettersen, Utdanningsnytt.no

Til toppen

Om forfatter
Ella Cosmovici Idsøe er professor i pedagogisk psykologi ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, med tema mobbing som forskningsinteresse. Hun har publisert både forskningsartikler og bokkapitler om mobbing.

Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad på temaet implementering og innovasjon og har tidligere publisert bokkapitler om mobbing i tidlig alder. Han har i flere år deltatt i nasjonale satsninger i arbeidet mot mobbing og underviser på masterstudiet i spesialpedagogikk ved UiS.