Løsarbeidersamfunnet (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 203
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202451653
Kategori: Samfunnsvitenskap , Samfunn og debatt , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Fagbøker
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Løsarbeidersamfunnet

Andelen arbeidstakere uten fast jobb vokser i den vestlige verden. Det er folk på korttidskontrakter og nulltimerskontrakter, det er innleide, ringevikarer, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Internasjonalt diskuteres det om disse løsarbeiderne – også kalt prekariatet – utgjør en ny samfunnsklasse.

Løsarbeidersamfunnet
tar for seg utviklingen i Norge, og gir en bred oversikt over ulike tilknytningsformer i arbeidslivet, både når det gjelder juss og tall. Eksemplene spenner fra østeuropeere på norske byggeplasser til høytlønnede IT-konsulenter i delvis statseide bedrifter. Boka tar for seg nye utfordringer gjennom den såkalte delingsøkonomien, og ser også på framveksten av gråsoner hvor arbeidstakerrettigheter svekkes.

Løsarbeidersamfunnet går inn med nye perspektiver på de mest brennbare spørsmålene i norsk arbeidslivspolitikk. Forfatternes ulike politiske ståsteder, men felles bekymring for utviklingen i arbeidslivet, gjør boka til et originalt og viktig bidrag i samfunnsdebatten.

Til toppen

Anmeldelser Løsarbeidersamfunnet

Løsarbeidets forbannelse

«Line Eldring og Elin Ørjasæter har fra sine ulike ståsteder slått sammen sine kunnskaper om utviklingen i norsk arbeidsliv og presenterer en grundig og viktig oversikt over feltet. De uttrykker sterk bekymring over forvitringen av det organiserte arbeidslivet - det de kaller «gullstandarden i den norske modellen», altså faste ansettelser med regulert lønn og fremforhandlede rettigheter. Metoden er å undersøke alternative tilknytningsformer for arbeidere - innleie, utsendelse, selvstendig næringsdrift, frilansing, delingsøkonomi, midlertidige ansettelser og svart arbeid. Her er det en jungel av reguleringer og omgåelser, og det er befriende å lese en så saklig og klar framstilling som her. Det er en rik bok med fyldige referanser: arbeidsrettsdommer, praktiske eksempler og politikersnakk.»

 
Jon Rognlien, Dagbladet

«Eldring og Ørjasæter gir en kjapp, men effektiv innføring i idégrunnlaget og kongstankene bak de nordiske arbeidslivsmodellene, og argumenterer overbevisende for at både det sosiale sikkerhetsnettet og de små lønnsforskjellene grunnleggende «utfordres dersom løsarbeiderne blir flere» (s. 180). Vi får innblikk i de språklige og politiske kampene fra tidlig 2000-tallet om hvorvidt lavlønnskonkurransen fra Øst- og Sentral-Europa skulle forstås som sosial «dumping» eller «jumping», og vi får ryddige oversikter over juridiske prosesser i EU og i norske domstoler som ellers er krevende å sette seg inn i for lek-kvinner og -menn.»

Hedda Haakestad, Agora 1/2019

«[...] en gnistrende god og grundig samfunnsanalyse av det framvoksende løsarbeidersamfunnet. [...] Eldring og Ørjasæter samler innsikter fra en imponerende mengde forskning på knappe 200 sider, og gjør det på en måte som ikke bare er forståelig, men også leseverdig.»

Jonas Bals, Klassekampen

Anmeldernes bokfavoritter fra 2018

«Bred kartlegging av de nye tilknytningsformene som stadig sterkere preger arbeidslivet. Hvordan fungerer «prekariatet»? Hva vil det si å være tilkallingsvikar? Hvordan smuldrer rettighetene våre opp? Klar og grei framstilling av viktige samfunnsforhold, som gjerne kunne vært en brannfakkel.»

Jon Rognlien, Dagbladet

«Løsarbeidersamfunnet er en interessant bok som tar for seg mange av de store diskusjonene som går innenfor arbeidslivfeltet.

Margret Hagerup, Minervanett

«En svært leseverdig bok om utviklingen i arbeidsmarkedet.»

Edgar Valdmanis, Klar tale

«Løsarbeidersamfunnet er en velskrevet og kunnskapsrik bok om dagens arbeidsliv. Den har en oversiktlig gjennomgang av de mange ulike tilknytningsformene folk har i vår tid, som tilkallingsvikarer, innleide, vikarer, frilansere, selvstendige næringsdrivende med mer. Boka lett å orientere seg i, og er en god kunnskapssamling. Det er to hundre lettleste sider, og kan enkelt fungere som et oppslagsverk over ulike tilsettingsformer. [...] Løsarbeidersamfunnet er en solid kunnskapssamling til debatten om arbeidslivet, og en god popularisering og tilgjengeliggjøring av de mange tyngre forskningsrapportene, lovendringene og rettssakene som har vært aktuelle på dette feltet de siste årene.»

Ingrid Wergeland, Sosiologen.no

Til toppen

Om forfatter

Line Eldring (f. 1963) var forsker på Fafo fram til høsten 2016, og jobber nå som rådgiver i Fellesforbundet, det største forbundet i privat sektor i LO. Hun er ekspert på temaer som arbeidsinnvandring, lavlønnskonkurranse og sosial dumping.

Elin Ørjasæter (f. 1962) er redaktør av Arbeidsnytt og førstelektor på HR-linjen ved Høyskolen Kristiania, der hun underviser i personalledelse og er redaktør for Arbeidsnytt.no. Hun har utgitt flere bøker om ledelse og arbeidsrett og er aktiv som foredragsholder og samfunnsdebattant.