Lokalsamfunn (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 454
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202514310
Kategori: Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Omtale Lokalsamfunn

I denne vitenskapelige antologien formidler en rekke samfunnsforskere forskningsbasert kunnskap om lokalsamfunn, hva et lokalsamfunn kan være og hvilken rolle det spiller.

Lokalsamfunn representerer både endring og stabilitet og kapitlene presenterer ulike tematiske innfallsvinkler til lokalsamfunn som fenomen. De viser hvordan lokalsamfunn har betydning for sosialt liv, identitet, kultur og lokal utvikling. Sentrale spørsmål er hvilken rolle globalisering og ulike former for mobilitet, organisasjoner og institusjoner spiller for konstruksjon av og endring og nyorientering i lokalsamfunn og hvordan ulike typer lokalsamfunn oppleves av ulike personer eller grupper.

Boka henvender seg til studenter og forskere i samfunnsvitenskapelige fag, fagpersoner innen planlegging og forvaltning og til alle som er opptatt av og interessert i spørsmål som berører lokalsamfunn i bygd og by.

Til toppen

En vanlig misforståelse er at lokalsamfunn bare finnes utenfor byen eller i rurale områder, men lokalsamfunn finner vi i både bygd og by
Marit S. Haugen

Du vil kanskje også like

Intervju
Om forfatter

Mariann Villa er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Hennes forskning har hovedsakelig omfattet bygdeutvikling og bosetning/mobilitet, fritidsbefolkning, bygdeimage og lokalt kulturliv.

Marit S. Haugen er dr.polit i sosiologi fra NTNU. Hun arbeider som seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning, og er professor II ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hennes forskning har i hovedsak dreid seg om rurale studier og kjønnsforskning knyttet til landbruksnæring og rekruttering, arbeid og levekår. Hun har også arbeidet med tema som gårds- og bygdeturisme og samlivsbrudd i landbruket.