For mange på trygd? (Heftet)

Velferdspolitiske spenninger

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202494704
Kategori: Samfunnsvitenskap , Helse og sosialfag og Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Fag: Samfunnsfag, Samfunnsøkonomi, Sosialfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale For mange på trygd?

Er det for mange på trygd? Mange har i senere år tatt til orde for at en for stor andel av befolkningen mottar trygd. Skiftende regjeringer har lansert forslag for å øke arbeidslivsdeltakelsen og redusere trygdeforbruket. Andre deler ikke denne bekymringen. De mener diagnosen om et høyt trygdeforbruk er feil. Mange er snarere bekymret for om trygdeytelsene er sjenerøse nok til å motvirke fattigdom blant mottakerne. Trygdepolitiske kontroverser handler ofte i siste instans om å balansere fordelingshensyn med hensynet til økonomisk effektivitet. De som har behov for å få sin inntekt sikret fra staten, skal få det, men trygdene må ikke være så tilgjengelige og sjenerøse at de gjør det mulig og lønnsomt å velge bort inntektsarbeid til fordel for et liv på trygd.

I denne boka tar forskere for seg ulike spenninger i trygdepolitikken:

  • Hvilke normative begrunnelser ligger til grunn for trygdpolitiske beslutninger?
  • Hvilke deler av trygdesystemet er det størst oppslutning om i befolkningen?
  • Har økonomiske insentiver betydning for trygdeforbruket?
  • Hvilken rolle spiller arbeidsgiverne for å få ned tallet på trygdemottakerne?
  • Er forvaltningen rustet til å få flere i arbeid og færre på trygd?
  • Er andelen på trygd i Norge høyere enn i andre land?
  • Hvilke utfordringer representerer globaliseringen for norsk trygdepolitikk?
Boka er aktuell for studenter i sosial- og velferdsfag, sosiologi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi, samt forskere og andre som ønsker kunnskap om velferdsstat og sosialpolitikk.

Til toppen

Flere bøker av Ann-Helén Bay, Anniken Hagelund og Aksel Hatland:

Du vil kanskje også like

Anmeldelser For mange på trygd?

«... en gave til andre forskere som ønsker å få en oversikt over en betydelig trygdeforskning som foregår i Norge. Den er også svært nyttig for studenter innenfor velferdsyrkene. [...] Publikasjonen som helhet er skrevet i et lettfattelig språk. Dermed er den også lesbar for alle som berøres av trygdesystemet på en eller annen måte. Og i Norge gjør vi alle det i løpet av livet.»

Thonette Myking, Fontene Forskning 1/2017

«Denne antologien er et gledelig bidrag til den norske velferdslitteraturen. Bidragene er gjennomgående velskrevet og gir informative innføringer til ulike aspekter ved velferdsstaten, samtidig som de viser at bredden i norsk velferdsforskning er stor og holder høy kvalitet. [...] Etter å ha lest denne antologien vil mange lære mye om velferdsstaten generelt og det norske trygdesystemet spesielt. Den gir en fin innføring i mange trygdepolitiske utfordringer og tar for seg sentrale temaer innenfor velferdsforskningen. [...] Boken er herved anbefalt.»

Cornelius Cappelen, Tidsskrift for samfunnsforskning 2/2016

Til toppen

Om forfatter
Ann-Helén Bay er statsviter og direktør ved Institutt for samfunnsforskning.

Anniken Hagelund er sosiolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Aksel Hatland er jurist og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.