Å forske blant barn (Heftet)

Kvalitative metoder

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 164
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202689025
Kategori: Samfunnsvitenskap , Barnehagelærerutdanning og Fagbøker
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Metode og studieteknikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Omtale Å forske blant barn

Å forske blant barn er en bok om kvalitative forskningsmetoder der forfatterne konkret beskriver hvordan de går frem i sine forskningsprosjekter i ulike barnehager. Leseren kan med andre ord «se over forskerens skulder» og få innblikk i hvordan det teoretiske og metodiske håndverket blir praktisert.

Boka favner bredt omkring metodologiske utfordringer og muligheter som oppstår når man som forsker trer inn i små barns hverdagsliv. Enkelte av artiklene handler om hvordan man kan gripe tak i barns opplevelses- og interesseperspektiv. I noen kapitler står de metodiske og etiske utfordringer rundt forskning blant barn i sentrum. Andre igjen drøfter hvordan forskjellige pedagogiske tiltak skaper ulike betingelser for barn i barnehagene.

Å forske blant barn er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny kunnskap og innsikt. Boka er aktuell for både forskere og studenter i barnehagelærerutdanningen.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Merete Lund Fasting arbeider som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes doktoravhandling omhandler barns lek og lekesteder utendørs. Hennes fokus i forskning er barn, lek, bevegelse, natur, betydningsfulle steder, barndom, livsmestring og friluftsliv. Hun har publisert artikler, bokkapitler og bøker innenfor disse temaene, blant annet var hun medredaktør for boka Å forske blant barn (2021) og bidragsyter i Friluftspedagogikk (2019), Læring (2016) og Engasjement i praksis (2013). Nå jobber hun med et større prosjekt med tittelen Lekens kraft – lek, bevegelse og natur som livsmestring. Les mer om Fasting på Universitetet i Agder.

Lisbeth Ljosdal Skreland arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun underviser blant annet i barnehagelærerutdanningen og har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Hun har publisert artikler og bokkapitler om barnehagelærerens arbeid, migrasjon, verdier og regler med både praksis og yrkesfeltet som målgruppe. Skreland var blant annet medredaktør for boka Å forske blant barn (2021). Hennes doktoravhandling omhandler regler i barnehagen og barnehagelærerens yrkesutøvelse. Les mer om Skreland på Universitetet i Agder.

Jan Kampmann er professor i barneforskning ved Roskilde Universitet, ved både Institutt for mennesker og teknologi og Senter for barnehageforskning. Kampmann har i mange år vært knyttet til forskningsprosjekter og nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, der forskningsinteressen har fokusert på barns hverdag i barnehage og skole, hvilken innvirkning økt offentlig styring har på denne hverdagen og pedagogisk arbeid, samt metodiske og metodologiske utfordringer i å forfølge barns perspektiver i forskningssammenheng. Kampmann er blant annet medredaktør for boka Å forske blant barn (2021).