Lek og lær 0-3 år

Bøker i serien

Om serien Lek og lær 0-3 år

Lek og lær 0-3 år er tilpasset småbarn på det førspråklige og tidligspråklige stadiet. Lek og lær-bøkene stimulerer til kos og kommunikasjon. Gjennom å peke, ta på, stryke, kose, trykke, lytte, dra, åpne og lukke, øver barnet både sosiale, språklige og kognitive ferdigheter. Det er bøker som viser at det er mye lek i læring, og mye læring i lek.

Les mer om lek og lær-bøker.

Bøker i serien