Inkluderende leke- og læringsmiljø

Bøker i serien

Bokserien Inkluderende leke- og læringsmiljø tar utgangspunkt i føringene i nasjonal rammeplan for SFO og setter søkelyset på begrepene inkludering, lek og læringsmiljø. De fem bøkene har et felles verdi- og kunnskapsgrunnlag, og ved hjelp av teori, eksempler og sitater beskriver og drøfter forfatterne arbeidet med å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Om serien Inkluderende leke- og læringsmiljø
Bøker i serien