De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis

Bøker i serien

De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis er en bokserie som formidler forskningsbasert kunnskap på en måte som inspirerer til refleksjon og god praksis i arbeidet med de yngste barnehagebarna. I bøkene presenteres teori, forskning, eksempler, praktiske tips og refleksjonsoppgaver. 

Om serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis
Bøker i serien