Vigdis Rosvold Alver

Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskulen på Vestlandet. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Alver har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun og forsket på minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun er medforfatter i tre læreverk i norsk som andrespråk: Ord, Ganske enkelt norsk og Ta ordet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Bibliografi

2016 - Ord 2 Tekstbok (2014) Brettbok (Privatlisens)

2016 - Ord 1 Tekstbok (2014) Brettbok (Privatlisens)

2015 - Ord Lyd (Lærerlisens)

2015 - Ord Lyd (Elevlisens)

2015 - Ord Lyd (Privatlisens)

2015 - Ord 2 Tekstbok (2014) Brettbok

2015 - Ord 1 Tekstbok (2014) Brettbok

2014 - Ord 2. Lærer-CD (2014)

2014 - Ord 2. Tekstbok (2014)

2014 - Ord 1+2 Lærernettsted (2014)

2014 - Ord 2. Arbeidsbok (2014)

2014 - Ord 2. Elev-CD (2014)

2012 - God nok i norsk?

2005 - Ganske enkelt norsk 2 Elev-cd

2005 - Ganske enkelt norsk 2 Arbeidsbok

2005 - Ganske enkelt norsk 2 Lærerveiledning

2005 - Ganske enkelt norsk 2 Lærer-cd

2005 - Ganske enkelt norsk 2 Tekstbok

2004 - Ganske enkelt norsk 1 Lærerveiledning

2003 - Ganske enkelt norsk 1 Tekstbok

2003 - Ganske enkelt norsk 1 Elev-CD

2003 - Ganske enkelt norsk 1 Arbeidsbok

2003 - Ta ordet 3 Lærerveiledning

2003 - Ganske enkelt norsk 1 Alfabetbok

2003 - Ganske enkelt norsk 1 Lærer-CD

2002 - Ta ordet 3

2002 - Ta ordet 2 Arbeidsbok

2002 - Ta ordet 3

2002 - Ta ordet 2 Lærerveiledning

2002 - Ta ordet 3 CD

2002 - Ta ordet 3 Arbeidsbok

2001 - Ta ordet 1 Lærerveiledning

2001 - Ta ordet 1 CD

2001 - Ta ordet 1 Arbeidsbok

2001 - Ta ordet 2

2001 - Ta ordet 2 Arbeidsbok

2001 - Ta ordet 2 CD

2001 - Ta ordet 1 Arbeidsbok

2001 - Ta ordet 2

2000 - Ta ordet 1

2000 - Ta ordet 1