Vidar L. Haanes

Vidar L. Haanes

Omtale
Vidar L. Haanes er professor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.