Vidar L. Haanes

Vidar L. Haanes

Vidar L. Haanes er professor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Titler i salg