Veronica Salinas

Veronica Salinas (f. 1977) er skuespiller og forfatter. Hun er født i Argentina og har spansk og indiansk bakgrunn. I Argentina tok hun skuespillerutdanning på teaterhøyskolen Escuela de Arte de Dramático de Buenos Aires og en bachelorgrad i portugisisk språk ved universitetet i Buenos Aires.

Salinas flyttet til Norge etter den store økonomiske og sosiale krisen i Argentina i 2001. Hun har tatt en bachelorgrad i spansk og portugisisk litteratur ved UiO og en forfatterutdanning ved Norsk Barnebokinstitutt. Hun har både spilt og skrevet flere tekster for scenen presentert på Nordic Black, Det Norske Teatret, Beaivváš Sámi Nášunálateáhter og Riksteatret.

I 2012 ga hun ut sin første bildebok, Reisen. Bildeboka Sulten kom våren 2015. Begge bøkene er illustrert av Camilla Engman og gitt ut av Magikon Forlag. Salinas har også utgitt boken OG (2016), en enkel og samtidig kompleks roman om identitet og språk.

Anmeldelser

"Og er skrevet på enkelt norsk, med nybegynnerens typiske innskudd av merkelige og uvanlige ord, slått opp i ordbok. Når man er i startfasen av å lære et språk, kan man ende opp med å uttrykke seg utilsiktet poetisk. Man er prisgitt de korte setningene, de uventede metaforene. Salinas gjenskaper denne tilstanden med kortprosaaktige kapitler. […] Og er en sjarmerende liten bok om å komme fra et sted til et annet, og gjenkjennelig for alle som har lært et nytt språk i voksen alder."

Bjørn Gabrielsen, Dagens NæringslivOG

"Jeg leser boka både som en historie om ett menneske med vilje og livskraft, og som en eksempelhistorie om mange menneskers erfaringer med å være langt hjemmefra og ny i Norge. […] Humoren i boka kommer tydeligst fram i de delene som er fra språkkurset. Det er en slags kollektiv galgenhumor i de ufullstendige setningene og potensielle misforståelsene. […] Jeg tror vi trenger et nesten ubegrenset antall vitnesbyrd om innvandring; hver med sin stemme, sin bakgrunnshistorie og sine erfaringer. Vi trenger mange fortellinger hvor «de andre» blir synlige som en «jeg», og inviterer leseren til empati og medlevelse. Sterkest inntrykk gjør forfatterens iherdige arbeid med å etablere et selvstendig «jeg» utenfor og uavhengig av vertsfamilien. Boka kan leses som en politisk historie om overklasser og underklasser, den kan også tolkes som en personlig, individuell historie om sosial og geografisk mobilitet, og om jakten på tilhørighet. Selv synes jeg også det gir mening å oppfatte det som en historie om generasjoners klassereise, som et slags globalsosiologisk case."

Morten Olsen Haugen, Barnebokkritikk.noOG

Bibliografi