Ulf Henning Olsson
© Springer

Ulf Henning Olsson

Ulf Henning Olsson er professor (dr.scient) i statistikk ved Handelshøyskolen BI og arbeider særlig med økonometri og multivariat statistikk.