Trygve Wyller

Trygve Wyller

Trygve Wyller er dr.theol. professor (emeritus) i diakonivitenskap og systematisk teologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans sentrale forskningsfelt er innen blant annet nyere systematisk teologi, diakoniforskning, profesjonsetikk, migrasjon og teologi.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Makt, motmakt og praksis

2022 - Makt, motmakt og praksis

2017 - Rom og etikk

2017 - Rom og etikk