Trygve Slagsvold Vedum
© Foto: Geir Dokken

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum (f. 1978) er leder av Senterpartiet og gårdbruker. Trygve ble første gang valgt inn som stortingsrepresentant fra Hedmark i 2005. Trygve var landbruks- og matminister i Norge fra og med juni 2012 frem til oktober 2013.