Trond Eirik Schea

Trond Eirik Schea

Trond Eirik Schea (født 1965) ble cand.jur. i 1993. Han har vært forsker ved Institutt for offentlig rett Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (1993–95), rådgiver i Finansdepartementet (1995–97), og har siden 1997 vært tilsatt i ulike stillinger i påtalemyndigheten. I 2009 ble han ØKOKRIM-sjef.

Titler i salg

Listen er tom