Tron Løkken Sundet

Tron Løkken Sundet

Tron Løkken Sundet (født 1975) er nestleder (fra juni 2021 leder) i Arbeidsretten. Han har i en årrekke undervist i arbeidsrett ved universiteter og høyskoler, og har også skrevet flere bøker og artikler om kollektiv og individuell arbeidsrett.

Bibliografi

2021 - Kollektiv arbeidsrett

2021 - Kollektiv arbeidsrett