Trine Habberstad

Trine Habberstad

Trine Habberstad, f. 1947, cand.polit. i sosialt arbeid. Mangeårig praktisk erfaring i sosialtjeneste, sykehus og som pasientombud samt undervisningserfaring fra Universitetet i Agder. De siste årene har hun vært frilanser med tilknytning til blant annet det regionale brukerstyrte senteret ROM. Hun har publisert flere artikler.