Torunn Pettersen

Torunn Pettersen

Torunn Pettersen (f. 1959) er for tiden ansatt ved Sámi allaskuvla / Samisk høgskole som forsker og som prosjektleder for Faglig analysegruppe for samisk statistikk. Hun har hovedfag i statsvitenskap og doktorgrad i helsevitenskap, begge fra UiT – Norges arktiske universitet. Hennes sentrale forskningsinteresse er vilkår og datagrunnlag for kunnskapsutvikling og meningsdanning om samiske samfunnsforhold, med vekt på samers og andre urfolks helse- og levekår, samt ulike aspekter ved sametingsvalg.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2021 - Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk

2021 - Sametingsvalg