Tormod Heier
© Forsvaret

Tormod Heier

Omtale

Tormod Heier er oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole i Oslo. Han har tidligere jobbet i blant annet Etterretningstjenesten og Forsvarsdepartementet, og har tjenestegjort i Afghanistan.

Bibliografi

2019 - Libya: Krigens uutholdelige letthet

2018 - Interaction: 'Samhandling' Under Risk