Tor Langbach
© Domstolsadministrasjonen

Tor Langbach

Omtale

Tor Langbach er jurist, og har vært advokat, dommer og leder av Domstoladministrasjonen.

Titler i salg
Bibliografi