Tone Sverdrup
© Sjur Jansen

Tone Sverdrup

Omtale
Tone Sverdrup er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har i en årrekke arbeidet med familierettslige og arverettslige spørsmål, og har utgitt flere bøker innenfor disse rettsområdene.
Titler i salg