Tone Rustøen
© ukjent

Tone Rustøen

Omtale
Tone Rustøen er forsker ved Akuttklinikken på Ullevål, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap. Hun er forskningsleder i sykepleie i Helse Sør-Øst og leder en forskningsgruppe ved OUS. Rustøen er utdannet sykepleier og har  ph.d.-grad i sykepleievitenskap. Hun har publisert flere artikler om livskvalitet og håp og om smerter og andre symptomer, og har også skrevet lærebøker om emnene. Som en del av sin doktorgradsavhandling har Rustøen utviklet kurs om styrking av håp hos mennesker med kreft.
Bibliografi

2010 - Sentrale begreper i klinisk sykepleie

2010 - Kreftsykepleie

2007 - Å leve med kronisk sykdom

2007 - Smerter

2001 - Å leve med kronisk sykdom