Tod Conrad

Tod Conrad

Bibliografi

2020 - Høyt spill om bord/Morder i mørket

2019 - Ulv i fåreklær/Med løkken om halsen

2019 - Syv dagers frist/Fryktens timer

2019 - Siste sjanse/Bly og jenter

2011 - Jeg var ingen revolvermann/Hatets svøpe

2011 - En million i olje/Lannagans lønn

2010 - Våpenlasten/Styrkeprøven

2010 - Ved veis ende/Kall meg ikke helt