Thorleif Storaas

Thorleif Storaas

Thorleif Storaas (1922–2010) har eksamen fra lærerskolen med tilleggsutdannelse fra Universitetet i Oslo. Han har hatt flere sentrale stillinger i skoleverket, blant annet som rektor, skoleinspektør, leder av grunnskolekontoret for Skolesjefen i Oslo og direktør for Grunnskolerådet.