Terje Høiland

Terje Høiland

Omtale
Terje Høiland er høgskolelektor og underviser i IKT ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I flere år har han hatt som hovedoppgave å undervise og veilede studenter i bruk av digitale verktøy og medier i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene. Høiland har publisert flere lærebøker om IKT i lærerutdanningene.