Ted Usatynski

Ted Usatynski

Ted Usatynsky er psykolog og bosatt i Berkeley, California. Han har skrevet bok om den naturlige intelligens i menns instinkter, og holder seminarer og foredrag både i USA og Europa.