Sven Nilsen

Sven Nilsen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningsinteresser er inkluderende og tilpasset opplæring, sammenhengen mellom ordinær opplæring og spesialundervisning, spesialundervisningens tiltakskjede og IOP.