Svein Slettan
© Foto: UiA

Svein Slettan

Anmeldelser
«Denne antologien tar utgangspunkt i alle typer tekster som har ungdom som målgruppe. Dermed blir både fagbøker, film og digitale tekster inkludert. Både norske fagbøker og ungdomsfilmer blir belyst. Gunhild Kvåle ser nærmere på det mangfoldet av tekster som inngår i ungdommers digitale hverdag. Interaktivitetsmuligheter og sosiale medier diskuteres bl.a. med eksempler fra blogger og twitter-meldinger. Mange forbinder den tradisjonelle ungdomslitteraturen kun med ungdomsromaner, men her er det også egne kapitler om dikt og bildebøker. Den siste delen av boka er rettet inn mot litterære analyser og litteraturundervisningen i skolen, bl.a. gjennom eksempelanalyser og leserorientert metodikk».
Hanne Kiil, NorsklærerenUngdomslitteratur
Bibliografi

2014 - Ungdomslitteratur

2011 - Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen

2010 - Inn i barnelitteraturen