Stinemaria Mollie Jensen
© Foto: Matilda Yokelin

Stinemaria Mollie Jensen

Omtale
Stinemaria Mollie Jensen er utdannet coach i Danmark og USA og er forfatter, foredragsholder og mentor for sensitive kvinner. Hun er selv sensitiv og har to barn.