Steven C. Hayes

Steven C. Hayes

Steven C. Hayes (1948) er klinisk psykolog og Nevada Foundation professor ved University of Nevada, Reno avdeling for psykologi, der han driver den ledende Ph.D. program i atferdsanalyse , og utgjorde begrepet klinisk atferdsanalyse . Han er kjent for å utarbeide en atferdsanalyse av menneskers språk og kognisjon som kalles relasjonsramme-teori , og dens kliniske anvendelse på ulike psykologiske vanskeligheter, som angst. Hayes utviklet også en mye brukt og bevisbasert prosedyre som ofte brukes i rådgivning kalt aksept- og engasjementsterapi (ACT), som er avhengig avmotkondisjoneringsteknikker , for eksempel mindfulness (en privat oppførsel i radikal behaviorisme ). I 1992 ble han oppført av Institutt for vitenskapelig informasjon som den 30 største psykologen i verden.