Stephen Dobson

Stephen Dobson

Stephen Dobson er professor i pedagogikk og jobber ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet