Stephanie Helland

Stephanie Helland arbeider som seniorrådgiver i KS-konsulent as med spesialisering innen offentlig sektor. Hun har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Helland er utdannet sykepleier med en mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse.