Stein R. Mathisen
© Foto: Høgskolen i Finnmark

Stein R. Mathisen

Omtale
Stein R. Mathisen (f. 1952) er mag.art i folkloristikk fra Universitetet i Bergen, 1983. Han arbeider som førsteamanuensis ved Høgskolen i Finnmark, Alta, der han underviser på masterstudiet i reiseliv. Mathisen forsker på representasjoner og framvisninger av etnisk kultur under festivaler og innenfor turisme.
Titler i salg