Stein Dankert Kolstø

Stein Dankert Kolstø

Stein Dankert Kolstø er professor i fysikkdidaktikk ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Han har erfaring som lektor i videregående skole, og har i mange år arbeidet med lektorutdanning og holdt kurs og foredrag for lærere. Kolstøs forskningsinteresser omfatter utforskende arbeidsmåter, læring gjennom dialog og undervisning i argumentasjon og kritisk tenkning.

Titler i salg

Bibliografi

2020 - Fysikkdiaktikk

2019 - Fysikkdidaktikk