Ståle Eskeland
© Terje Heiestad, Millimeterpress

Ståle Eskeland

Ståle Eskeland (1943-2015) var professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han forsket innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien.