Solveig Magnus Reindal

Omtale
Solveig Magnus Reindal er professor i pedagogisk filosofi ved NLA Høgskolen, avdeling pedagogikk, Sandviken i Bergen. Hun har en doktorgrad i spesialpedagogikk fra UiO. Reindal har arbeidet med grunnlagsproblemer innen spesialpedagogikk. Hennes forskning berører blant annet temaer som autonomi, bioetikk, etikk, epistemologi, forskjellighet, funksjonshemming, inkludering og subjektforståelse.
Bibliografi

2016 - Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte

2010 - Spesialpedagogikk og etikk

2008 - Spesialpedagogikk

2004 - Spesialpedagogikk

2003 - Spesialpedagogikk

2001 - Spesialpedagogikk