Solfrid Steinnes

Solfrid Steinnes

Solfrid Steinne er undervisnings- og fagutviklingssykepleier ved Nyfødt intensivavdelingen, Ullevål universitetssykehus, Oslo.