Siri E. Mohr
© Fotograf Erik Widén

Siri E. Mohr

Siri Elisabeth Mohr, f.03.09.50 i London, er utdannet adjunkt med opprykk. I fagkretsen har hun lærerhøyskole, grunnfag i historie og engelsk, og semesteremne i nordisk barne- og ungdomslitteratur.

Hun har arbeidet som lærer i Oslo-skolen fra 1975, på barne- og ungdomstrinn. Fra 1988 har hun arbeidet med ulike områder innen skoleadministrasjon. Fra 1993 var hun adm. leder på Oslo Montessori skole og fra 1995 har hun vært rektor på Grindbakken barneskole i Oslo.

Siri E. Mohr har alltid vært opptatt av formidling av barne- og ungdomslitteratur i skolesammenheng. Hun har sittet i styret i Norsk IBBY i seks år, hvorav fire år som leder.

Familien har hatt sommersted på Hesnes-øy utenfor Grimstad fra slutten av 1920-årene. Her tilbringer hun alle sine sommerferier. Huset er i bruk fra april til november. Skiftende årstider og fastboende naboer har vært med å gi inspirasjon til bøkene om Los-Reinert, som alle er illustrert av Jan-Kåre Øien.
Den første boken i serien Los-Reinert, ble oversatt til både svensk og dansk i 1996.
Los-Reinert på hummerfiske og Los-Reinert og Hannah er også oversatt til svensk.

.

Anmeldelser

"(...)spennende kysthistorie for barna. (...) Alt er formidlet i en nøktern tekst, som er omkranset av illustratør Jan-Kåre Øiens akvareller. De er vakre og informative, og tar godt vare på sørlandsskjønnheten uten å bli kjedelige. Humor og mye bevegelse i bildene hindrer det. Dyrenes morske, blide eller forvirrede blikk, er blant det som morer i illustrasjonene. Boka er tvers gjennom trivelig. (...) Serien om Los-Reinert er skapt av to rutinerte formidlere, og årets oppsamlingsbok er en nyttig repetisjon av de viktigste skjærgårdsfaktaene.
Maya Troberg Djuve, DagbladetLos-Reinerts verden