Sigrid Wegge Tandberg

Sigrid Wegge Tandberg

Sigrid Wegge Tandberg (f. 1953) er cand. philol. og kunsthistoriker. Hennes hovedfagsoppgave ved Universitetet i Oslo er om gamle sølvarbeider fra Agder mellom 1670 og 1807. Hun er også medforfatter på det første bindet av Norsk Sølv som utkom i 2003.