Sigrid Nakrem

Sigrid Nakrem

Sigrid Nakrem er utdannet sykepleier og har doktorgrad ph.d. i samfunnsmedisin (2011) fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet (NTNU). Hun er ansatt som professor i helsevitenskap med spesialisering i sykepleie og velferdsteknologi ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM). Hun har bred erfaring med forskning og undervisning innen eldreomsorg, helsetjenesteforskning, innovasjon og velferdsteknologi.