Scott Mariani

Scott Mariani

Bibliografi

2014 - Det hellige sverdet

2014 - Den svarte Medusa

2014 - Arven fra Den spanske armada

2013 - Aknatons skatt

2013 - Det tredje rikets hemmelighet

2012 - Dommedagsprofetien

2011 - Mozart-komplottet

2010 - Alkymistens skjulte mysterier