Sanne Bjerg
© Copyright Les Kaner

Sanne Bjerg

Sanne Bjerg er født i København i 1965 og debuterte som forfatter med Papaya-passionen i 1987. Siden har hun stort sett arbeidet som dramatiker, teaterleder og librettist. Hun er også bildekunstner, og har et atelier i Kødbyen i København.