Salmund Kyvik

Salmund Kyvik, f. 1949, er bosatt i Oslo. Han er opptatt av historie og litteratur. Romanserien om Inga Tofrinnsdatter er inspirert dels av hans egen slektstavle, dels av fortellingene om de såkalte vitalinerbrødrene som to ganger gikk til angrep på Bergen og plyndret byen.

Titler i salg

Viser 1 - 16 av 16

Bibliografi

2008 - Svartekunster

2008 - Farlige friere

2007 - Farlige følelser

2007 - Uønsket ekteskap

2007 - Opprøret

2007 - Barnet

2007 - I fogdens vold

2007 - Brannen