Rune Høigaard
© Foto: Solveig Pedersen

Rune Høigaard

Rune Høigaard er professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Han er også ansatt som professor II ved NTNU og som fagansvarlig i idrettspsykologi ved Olympiatoppen Sør. Høigaard har lang erfaring med undervisning på universitetsnivå innenfor gruppedynamikk, idrettspsykologi, coaching og veiledning. I tillegg har han mange års erfaring med veiledning, teamutvikling og organisasjonsutvikling innenfor idrett og næringsliv. Hans primære forskningsfelt er gruppedynamikk, coaching og ledelse i idrett, og han har publisert en rekke nasjonale og internasjonale vitenskapelige artikler og bøker.