Rosamund Young

Rosamund Young og broren hennes regnes for å være Englands første økologiske bønder. På gården deres har dyrene god plass og frihet og fôres kun med gress. Rosamund Young har også skrevet boken First buy a Field om utfordringene ved det å være selvberget. Da Kuene – fornuft og følelser ble utgitt første gang i 2003 av et lite engelsk landbruksforlag, fikk den overveldende anmeldelser. Nå gjenutgis boken i England samt 20 andre land, takket være den kjente dramatikeren Alan Bennett som skrev om den og anbefalte den i en av sine egne bøker.

Anmeldelser

(...) Rosamund Young er ingen besserwisser. Med et åpent og skarpsindig blikk framsetter hun tro og tvil med den samme viljen til å forstå verden omkring seg. (...) Det er nettopp det som er hennes mål i livet, å være en positiv kraft for naturen omkring seg, og kuene i særdeleshet. (...) Jeg vil hevde at boka er en oppfordring til å la seg avspore fra det moderne livs stress og ikke minst vår tids fremmedgjorthet overfor våre tamme nyttedyr. (...)
 
Fredrik Wandrup, DagbladetKuene - fornuft og følelser på gården
(...) Rosamund Young er ingen besserwisser. Med et åpent og skarpsindig blikk framsetter hun tro og tvil med den samme viljen til å forstå verden omkring seg. (...) Det er nettopp det som er hennes mål i livet, å være en positiv kraft for naturen omkring seg, og kuene i særdeleshet. (...) Jeg vil hevde at boka er en oppfordring til å la seg avspore fra det moderne livs stress og ikke minst vår tids fremmedgjorthet overfor våre tamme nyttedyr. (...)
 
Fredrik Wandrup, DagbladetKuene
«En nydelig, lavmælt bok som gir meg tro på en bedre verden.»
«Ingen andre har som Young klart å argumentere mot industrilandbruket så enkelt og besnærende, og så fullstendig basert på sunn fornuft.»