Ronny Kristiansen

Ronny Kristiansen

Omtale
Ronny Kristiansen er ph.d. og prosjektingeniør ved Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Avdeling for byutvikling.