Rolf Mikkelsen

Rolf Mikkelsen

Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Rolf Mikkelsen har hovedfag i samfunnsgeografi og har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet, fra 15 år som øvingslærer og fra 25 år som lærerutdanner. Han har også skrevet flere lærebøker i geografi for grunnskolen, var medlem av læreplangruppa for samfunnsfag i L-97 og i Kunnskapsløftet 06 og han var leder for læreplangruppa for geografi fellesfag for videregående skole i K06.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Bibliografi

2015 - Atlas for barnetrinnet

2012 - Atlas for videregående skole

2012 - Atlas for ungdomstrinnet

2010 - Columbus (skolelisens)