Roar Huseby
© Foto: Sveinung Bråthen

Roar Huseby

Roar Huseby er førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke allmennlærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning, men har også undervist i førskolelærerutdanning og i spesialpedagogikk. Han har de siste 20 årene også jobbet som forfatter og skrevet flere lærebøker bøker i pedagogikk og psykologi, både for videregående skole og for høyere utdanning.

Bibliografi

2016 - Psykologi 2 Unibok (2016)

2016 - Psykologi 1 og 2 Lyd

2010 - Psykologi 1 (2010)

2007 - Didaktikk i skolen

2006 - I fokus

2001 - Psykologi B

2001 - Psykologi A

2001 - Psykologi A

2001 - Psykologi B

1997 - Bill. mrk. 0-18. Pedagogikk med metodelære 1

1997 - Bill. mrk. 0-18. Helsefag, modul 2

1997 - Bill. mrk. 0-18 Psykologi

1997 - Bill. mrk. 0-18 : sosialfag;modul 1;barne- og ungdomsarbeiderfag VK1

1997 - Bill. mrk. 0-18. Ressursbok for læreren