Rikka Mononen

Rikka Mononen

Omtale
Riikka Mononen er førsteamanuensis i matematikkvansker ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. Mononens forskning og undervisning har fokusert på barns utvikling av matematiske ferdigheter og lærevansker i matematikk. Hun har utviklet kartleggings- og intervensjonsmateriale for elever som har matematikkvansker.