Richard Adams

Richard Adams

Den britiske forfatteren Richard Adams (1920-2016) vokste opp i Berkshire som sønn av en landsbylege. Veien til Watership Down var han første roman av i alt 19 utgivelser, og den kom første gang ut i 1972. Samme år ble forfatteren tildelt The Carnegie Medal og The Guardian Children's Fiction Prize for denne romanen. Med mesterverket Watership Down skrev Adams seg inn i den litterære kanon.